PHP针对二维数组中第二维的元素进行排序的步骤详解

DurkBlue4个月前 ( 06-08 )142抢沙发
PHP针对二维数组中第二维的元素进行排序的步骤详解摘要: /原始数组是这样的,希望能够按照第二维中的run_date升序或者降序进行排序:$arr = array(    0 => array(  &n...

/原始数组是这样的,希望能够按照第二维中的run_date升序或者降序进行排序:

$arr = array(

    0 => array(

        'run_date' => '2017-11-21',

        'count' => '5'

    ),

    1 => array(

        'run_date' => '2017-11-20',

        'count' => '10'

    ),

    2 => array(

        'run_date' => '2017-11-22',

        'count' => '10'

    )

);

//希望得到:

$arr = array(

    0 => array(

        'run_date' => '2017-11-20',

        'count' => '5'

    ),

    1 => array(

        'run_date' => '2017-11-21',

        'count' => '10'

    ),

    2 => array(

        'run_date' => '2017-11-22',

        'count' => '10'

    )

);

//先用array_column 多维数组按照纵向(列)取出

$date = array_column($arr, 'run_date');

 

//上面得到的结果:array(0=>'2017-11-21',1=>'2017-11-20',3=>'2017-11-22')

 

//再用array_multisort  结合array_column得到的结果对$arr进行排序

 

array_multisort($date, SORT_ASC, $arr);

//最终的结果:

$arr = array(

    0 => array(

        'run_date' => '2017-11-20',

        'count' => '5'

    ),

    1 => array(

        'run_date' => '2017-11-21',

        'count' => '10'

    ),

    2 => array(

        'run_date' => '2017-11-22',

        'count' => '10'

    )

);

此篇文章由DurkBlue发布,撰文不易,转载请注明来处

分享到:
0
赞(0

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

发表评论取消回复

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,142人围观)参与讨论